درباره ما

موسسه زبانهای خارجی نور ارم از سال 1378 با نام آموزشگاه درخشان فعالیت علمی خود را آغاز نمود و در سال 1391 با احداث مجتمع بزرگ آموزشی نور ارم  فعالیت آموزشی خود را گسترش داد.

اکنون مجتمع آموزشی فرهنگی نور ارم یکی از معتبر ترین و مجهزترین موسسات علمی کشور می باشد که در طول این سالها با جذب و آموزش هزاران دانش آموز و جذب و تربیت و استخدام بیش از صد نفر معلم و نیروی کاری گام بزرگی را در تحول و پیشرفت نظام آموزشی و کار آفرینی برای جوانان کشور عزیزمان ایران داشته است.

زبانکده نور ارم-شعبه شهرک ارم